Слики или меме или меморандуми како и да е

Слики или меме или меморандуми како и да е сепак кажуваат 1000 зборови наеднаш,односно во еден единствен момент.Како на пример оваа слика:

1 Like